Huidige advisering bij eigen beheer oplossingen bleek niet altijd voldoende

Veelal beperkt de advisering van dga-pensioenregelingen zich tot een pensioenovereenkomst, een actuariële berekening en een balanspost in de jaarrekening. Dit terwijl de pensioenregeling van de dga toch geldt als een complex vraagstuk met veel advies- en begeleidingsbehoefte. Met name de in eigen beheer uitgevoerde pensioenregeling, welke zich vaak tot de grote schuldenpost op de balans ontwikkelt, wordt vaak in een te laat stadium gezien als een echt adviesvraagstuk.

 

In 2017, 2018 en 2019 dienen keuzes te worden gemaakt. Naast het invullen van een kwalitatief verwachtingspatroon van uw dga, betekent dit concrete adviesmogelijkheden.


Fundament voor advies

DGA-PensioenMonitor is een unieke advies- en communicatiemethodiek en biedt u alle materialen en handvatten om de hiaten binnen de huidige wijze van advisering in te vullen. Voor zowel de pensioenadviseur, accountant als ook de belastingadviseur wordt een ruime set van instrumenten beschikbaar gesteld om uw adviespraktijk te optimaliseren. Met DGA-PensioenMonitor beschikt u over alle materialen om als specialist uw dienstverlening uit te breiden en onderscheidend in de markt positioneren.