Pensioensoftware

 

Een adequaat en deskundig pensioenadvies aan een DGA of onderneming betekent een gedegen inventarisatie en vereist onder meer onderbouwing waarbij het advies passend is bij de financiele positie van de onderneming en de verwachte ontwikkeling van de pensioenlasten bij meerdere scenario`s. Daarnaast dient er een BPF en CAO toets plaats te vinden.

Met betrekking tot de pensioenregeling dient de adviseur een vergelijking te maken tussen bijvoorbeeld meerdere aanbieders van premieovereenkomsten of een vergelijking uitkeringsovereenkomst zoals middelloon versus premieovereenkomst. 

Software is dus een hulpmiddel maar vervangt nimmer de advieskwaliteiten van de pensioenadviseur. Ze vormt naar onze mening dan ook geen "afvinksysteem" waardoor ogenschijnlijk het advies compliant is.

Pensioen Support Nederland is samen met DGA PensioenMonitor een exclusieve "associate partner"  van FinAct. 

Deze organisatie, waar mensen achter zitten uit de dagelijkse pensioenadviespraktijk,is door ons geselecteerd.  De door hen ontwikkkelde tools worden periodiek aangepast aan de marktomstandigheden en wet- & regelgeving en kennen naast gebruikersvriendelijkheid een meer dan marktconform aantrekkelijke tariefstelling.

Meer informatie is te vinden op http://www.finact.nl.