Huidige advisering bij eigen beheer oplossingen bleek niet altijd voldoende

Veelal beperkte de advisering van dga-pensioenregelingen zich tot een pensioenovereenkomst, een actuariële berekening en een balanspost in de jaarrekening.

Dit terwijl de pensioenregeling van de dga toch geldt als een complex vraagstuk met veel advies- en begeleidingsbehoefte. Met name de in het verleden toegestane eigen beheer uitgevoerde pensioenregeling, welke zich vaak tot een grote schuldenpost op de balans heeft ontwikkeld, werd vaak in een te laat stadium gezien als een echt adviesvraagstuk.

 

In de afgelopen jaren zijn op basis van de wet Uitfasering PEB, al dan onderbouwde, keuzes  gemaakt die recht doen aan de invulling van de door de DGA gewenste invuling van het pensioenvraagstuk.

Het invullen van een kwalitatief verwachtingspatroon vereist dat de gemaake keuzes een vervolg kennen en het monitoren daarvan. Dit zijn concrete adviesmogelijkheden.


Fundament voor advies

DGA-PensioenMonitor is een unieke advies- en communicatiemethodiek en biedt u alle materialen en handvatten om de hiaten binnen de huidige wijze van advisering in te vullen. Voor zowel de pensioenadviseur, accountant als ook de belastingadviseur wordt een ruime set van instrumenten beschikbaar gesteld om uw adviespraktijk te optimaliseren. Met DGA-PensioenMonitor beschikt u over alle materialen om als specialist uw dienstverlening uit te breiden en onderscheidend in de markt positioneren.