Onze kernwoorden: kennisdeling en samenwerking

Het pensioenlandschap verandert de komende jaren aanzienlijk. Niet alleen de gevolgen van de keuze voor een steeds verschuivende AOW datum maar ook het versoberde fiscale kader.

Daarnaast spelen er uitvoeringsontwikkelingen  (PPI/ Multi OPF/ API), BPF verplichtstellingen en de vrijheid in het beleggings- & toeslagbeleid.  Enerzijds vragen deelnemers om meer keuzevrijheid en flexibilisering anderzijds is het vraagstuk "betaalbaarheid"  met als basisvraag hoe "hard" de (eventueel  in te varen) pensioenaanspraken nu feitelijk zijn, actueel.  

Ook speelt het solidariteitsvraagstuk en de wijze waarop aanspraken in de toekomst worden opgebouwd, een discussie tussen politiek, fondsen, werkgevers, vakbonden en publieke organisaties die allen menen te weten op welke wijze de belangen van betrokkenen het beste kunnen worden behartigd.

Dit vergt van de pensioenadviseur meer dan alleen een vaktechnische achtergrond. Naast duidelijke pensioencommminicatie zal hij/zij een actueel beeld moeten hebben van politieke discussies (intergenerationele solidariteit), (macro) verwachtingen en ontwikkelingen in een bedrijfstak.

Dit betekent dat voor veel kantoren samenwerking en uitbesteding, met duidelijke afspraken, onderdeel zal worden van het business-model. 1 & 1 is ook hier 3.

Daarnaast zien we een toenemende wens bij werkgevers, (gewezen) deelnemers en DGA`s tot een meer integraal advies waarbij niet alleen de geïsoleerde (bruto/nominale) pensioenaanspraak uitgangspunt is maar ook met andere vermogensbestanddelen en inflatie rekening wordt gehouden, zo mogelijk gebaseerd op het gewenste CBI.

Bestaande informatiesites zoals  http://www.mijnpensioenoverzicht.nl  voldoen hier (nog) niet voldoende aan. Dit betekent, mede afhankelijk van de strategie en keuze`s van het advieskantoor, mogelijk een aanvullende rol voor de pensioenplanner naast de pensioenconsultant.

Tools en support

Pensioen Support Nederland levert de pensioenadviseur en/of financieel pensioenplanner tools voor ondersteuning van het adviesproces zodat het pensioenadvies niet alleen compliant is maar ook concreet voor de relatie. Deze tools zijn uit te breiden met extra modules afhankelijk van uw doelgroep(en).

Buiten de gepubliceerde adviesleidraden voor een adequaat en reconstrueerbaar pensioenadvies kan mogelijk sprake zijn van een wens om te sparren, vakinformatie, uitbesteding of pensioenwerkzaamheden bij u of uw relatie of een pensioenaudit.

We bevinden ons in een netwerk van deskundigen zoals de advocatuur, fiscaal, actuarieel en pensioenjuristen, een ieder met zijn of haar eigen specialiteit. Door dit netwerk kan er desgewenst snel geschakeld worden tussen de verschillende diensten!

Onze netwerkpartners zijn periodiek betrokken bij bijeenkomsten om (nieuwe) contacten te leggen en actuele thema’s/discussies te behandelen. Daarnaast zijn ze onder meer als docent betrokken bij diverse pensioenopleidingen en hebben ze zitting in diverse exameninstituten.  

Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op om van gedachten te wisselen.