Informele wens tot sparren

Pensioenadviseurs, financieel planners en HRM adviseurs treffen elkaar meestal bij formele bijeenkomsten met een veelal grootschalig karakter. Niet altijd is er dan voldoende gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over het vakgebied, de ontwikkelingen bij pensioenuitvoerders, nieuwe "constructies en inzichten", pensioencommunicatie, the tips & tricks bij de uitvoering, quick-wins etc.

Ook lenen deze bijeenkomsten zich niet altijd om aanpalende onderwerpen, gelieerd aan het HRM beleid, zeggenschapsvraagstukken of BPF situaties, ondernemerschap, organisatorische zaken,te bespreken. 

Denk hierbij ook aan personeelswerving, sparring, ervaringen bij opleidingen en P.E., bedrijfsecomische vraagstukken, marketing, samenwerkingsvormen, uitbesteding diensten, inkoop etc. etc. 

Bij de PensioenSupport Academy is er tjdens een informeel samenzijn gelegenheid om deze en tal van andere zaken met elkaar te bespreken.