Dossier ondersteuning

Gebleken is dat er behoefte bestaat om op dossierniveau te klankborden. Dit kan variëren van een pensioendossier op werknemers niveau bij bijvoorbeeld waardeoverdracht tot een collectief contract voor een multinational. 

Ook is regelmatig vraag naar bijvoorbeeld een compliance beoordeling van een over te nemen pensioen contract/portefeuille of een interne/externe audit om vast te stellen of de adviesorganisatie voldoet aan wet- & regelgeving.

Specifiek voor de accountancy en DGA pensioenadviseurs hebben we quick scan audit trajecten ontwikkeld zodat kan worden vastgesteld welke eventuele verbeterpunten wenselijk zijn bij onder meer deze veelal fiscaal georiënteerde pensioen dossiers. 

Voor meer informatie over deze of meer uitgebreide pensioenaudits kunt u contact met ons opnemen.