Voor het najaar 2020 hebben we onder meer onderstaande opleidingen/trainingen ingepland:

  • DGA Pensioenadvies (focus op mogelijkhede na uitfasering PEB)
  • Integratiemodule pensioen en (fiscale) planning

DGA PensioenAdvies

In de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) heeft de DGA haar eigen positie gekregen waarbij grenzen zijn gesteld aan het aandachtsgebied van de pensioenadviseur door onderscheid te maken tussen een pensioentoezegging in eigen beheer (accountant) en een extern verzekerde regeling bij een professionele pensioenverzekeraar (adviseur met WFT pensioendiploma).

Vanuit het oogpunt van de wetgever is dit te begrijpen, immers de focus in de WFT ligt op verzekerbare oplossingen. In de pensioenadviespraktijk lopen de aandachtsgebieden van accountant en pensioenadviseur echter door elkaar heen waardoor de rolverdeling en verantwoordelijkheden onduidelijk kunnen zijn.

Naar onze mening dient de DGA pensioenadviseur in staat te zijn het gehele traject te overzien waarbij een keuze voor een premievrij deel in eigen beheer en/of volledig verzekeren tot de aandachtsgebieden behoort.

DGA Pensioen is daardoor geschikt voor de pensioenadviseur, accountant/belastingadviseur of financieel planner die een integrale adviesbenadering wenst.

Opzet van de leergang

De opleiding DGA Pensioen bestaat uit zes dagdelen en is zo veel mogelijk gericht op het toepassen van opgedane kennis op in de pensioenpraktijk relevante casusposities.

DGA Pensioen beoogt primair inhoudelijke kennis over te brengen, de praktijk daarbij scherp in het oog houdend. Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte voor het bespreken van actuele onderwerpen en de fiscaal juridische betekenis daarvan. Hierbij kan men denken aan recente rechtspraak, een recent wetsvoorstel of een besluit van de staatssecretaris van Financiën.

Interactie staat voorop; cursisten worden gestimuleerd om aan de hand van vragen, praktijkcases, rechtspraak en artikelen vragen te stellen, mee te denken en te discussiëren.

 

Incompany wensen? Neem contact met ons op.

 

2. Integratie module pensioen en (fiscale) planning

Pensioen en financiële planning zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij noemen dat de Box 4 benadering opdat duidelijk is dat het netto besteedbaar inkomen van elke deelnemer bestaat uit de som van box 1,2 & 3.

Voorbeeld:

Het onderdeel inflatie en toeslagen vormt een wezenlijk vermogenselement voor elke deelnemer, zowel in de opbouw- als uitkeringsfase. Inflatie heeft impact op het besteedbaar inkomen en de schulden. Toch is de communicatie in het UPO gebaseerd op nominale aanspraken en wordt in het advies aan de deelnemer de focus gelegd op alleen de box 1 inkomsten zoals AOW, pensioen en lijfrente.

Dit geeft echter geen zuiver beeld van de werkelijke tekorten en kan leidden tot (onnodige) oplossingen of fiscale optimalisatie (belaste aanspraken tegen max.IB tarief). Daarnaast kan, als gevolg van bijvoorbeeld pensioenimputatie, de erfbelasting toenemen. Per saldo achteraf een minder goed advies. 

Kortom: de integratiemodule streeft ernaar de adviseur tools en inzicht in te geven opdat het advies zich richt op die onderdelen van de planning die een wezenlijke bijdrage leveren aan de oplossingen.

Voor meer informatie over deze training kunt u contact met ons opnemen