DGA Pensioenrecht  (PEB uitgefaseerd en nu?) 

DGA Pensioen is geschikt voor de pensioenadviseur, accountant/belastingadviseur of financieel planner die een meer integrale adviesbenadering wenst.

Opzet van de leergang

De opleiding DGA Pensioen bestaat uit zes dagdelen en is zo veel mogelijk gericht op het toepassen van opgedane kennis op in de pensioenpraktijk relevante casusposities.


DGA Pensioen beoogt primair inhoudelijke kennis over te brengen, de praktijk daarbij scherp in het oog houdend. Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte voor het bespreken van actuele onderwerpen en de fiscaal juridische betekenis daarvan. Hierbij kan men denken aan recente rechtspraak, een recent wetsvoorstel of een besluit van de staatssecretaris van Financiën.


Interactie staat voorop; cursisten worden gestimuleerd om aan de hand van vragen, praktijkcases, rechtspraak en artikelen vragen te stellen, mee te denken en te discussiëren.