Licentie voor software

De sofware pakketten zijn modulair opgebouwd en bestaan onder meer uit een actuarieel deel, adviesrapportages,  communicatievoorbeelden alsmede controleonderdelen zoals diverse checklisten. 

Door het modulaire karakter is de vraag welke ondersteuning het meest passend is bij uw organisatie en de wijze waarop u het advies rapporteert.

We nodigen u uit om in contact met ons te treden voor een persoonlijke afspraak.

In dat gesprek stellen we samen vast of en welke match er is tussen uw organisatie en onze supportmogelijkheden.